LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO UNESCO PASAULIO PAVELDO LIETUVOJE METAIS

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2143

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad šiais metais Vilniaus istorinis centras mini 25 metų, Kernavės archeologinė vietovė – 15 metų, 2020 metais Kuršių nerija minės 20 metų, Struvės geodezinis lankas – 15 metų įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą sukaktis;

įvertindamas tai, kad kiekvienai valstybei yra didelė garbė ir atsakomybė savo šalyje turėti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros ir gamtos paveldo objektų ar vietovių;

siekdamas pabrėžti, kad Lietuva didžiuojasi išskirtinę visuotinę vertę turinčiais ir pasauliniu mastu pripažintais objektais ir vietovėmis, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2020 metus UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2019 m. spalio 1 d. parengti UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų programą, ją patvirtinti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;

2) 2020 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis