RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 4-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2019 m. birželio 19 d. Nr. M-       -(2.5)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18, 20 straipsniais:

1.    Sušaukiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 4-ąjį posėdį 2019 m. birželio 27 d. 13.00 val. rajono Savivaldybės salėje.

2.    Pateikiu svarstyti šiuos klausimus:

2.1.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tikslinimo.

2.2.  Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2.3.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-718 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

2.4.  Dėl viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

2.5.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 sprendimo Nr. T-943 „Dėl teikiamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Basanavičiaus g., Radviliškio m., ir tinklų inventorizacija Radviliškio rajone“, siekiant gauti finansavimą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų“ papildymo.

2.6.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu“ dalinio pakeitimo.

2.7.  Dėl įkainio už teikiamas paslaugas patvirtinimo.

2.8.  Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo.

2.9.  Dėl kaimo bendruomenių projektų finansavimo.

2.10.   Dėl 2019–2020 mokslo metų pradžios ir trukmės Radviliškio rajono savivaldybės įstaigose pagal neformaliojo švietimo programas nustatymo.

2.11.   Dėl mokymo lėšų, skirtų apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir  mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.12.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-1081  „Dėl klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių, mokinių priėmimo laiko Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo.

2.13.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-568 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino nepedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

2.14.   Dėl Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

2.15.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Kahulio rajono (Moldovos Respublika) tarptautinio bendradarbiavimo sutarties patvirtinimo ir įgaliojimo ją pasirašyti.

2.16.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-01-24 sprendimo Nr. T-1043 „Dėl šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

2.17.   Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.18.   Dėl leidimo rengti vėjo elektrinių išdėstymo Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio, Pakalniškių, Šaukoto, Šeduvos miesto ir Šiaulėnų seniūnijose specialųjį planą.

2.19.   Dėl viešosios įstaigos „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ įgyvendinamo projekto „Dingusio štetlo muziejus“ pripažinimo regioninės reikšmės projektu.

2.20.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-838 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.21.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

2.22.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

2.23.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

Protokolinis:

2.24.   Dėl pilietės kreipimosi.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Antanas Čepononis