LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DZŪKIJOS APYGARDOS NR. 69 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. SPALIO 8 D. SPRENDIMO NR. 25 „DĖL PAPIRKIMŲ TYRIMO GRUPĖS IŠVADOS“

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. Sp-268

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narių Gitanos Matiekuvienės ir Andriaus Pukso 2020 m. spalio 14 d. vertinimo išvadą Nr. 3-104 (1.2) „Dėl Dzūkijos apygardos Nr. 69 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. 25 „Dėl papirkimų tyrimo grupės išvados“, nusprendžia:

Patvirtinti Dzūkijos apygardos Nr. 69 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. 25 „Dėl papirkimų tyrimo grupės išvados“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                             Laura Matjošaitytė