LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. SAUSIO 14 D. NUTARIMO
NR. XIII-2791 „DĖL ŠV. JONO BAŽNYČIOS SU BOKŠTU ATKŪRIMO KLAIPĖDOJE PROJEKTO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. birželio 8 d. Nr. XIV-2046

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. XIII-2791 „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto“.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

part_11add7f230584d2399e971726fdc8593_end