LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE

 

2021 m. gruodžio 16 d. Nr. XIV-782

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 142 straipsnio pirmąja dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo 6 straipsnio 2 ir 5 dalimis ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2021 m. lapkričio 22 d. dekretą Nr. 1K-763 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui“, nutaria:

 

1 straipsnis.

1. Siųsti nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos karinius vienetus, sudarytus iš karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, dalyvauti:

1) NATO karinėje mokymo operacijoje Irake (angl. NATO Mission Iraq) – iki 50 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

2) NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosovo Respublikoje – iki 5 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

3) Europos Sąjungos karinėje operacijoje Viduržemio jūroje „EUNAVFOR MED operacija IRINI“ – iki 20 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

4) Europos Sąjungos kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje „Atalanta“ – iki 30 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

5) Europos Sąjungos karinėje mokymo misijoje Malio Respublikoje (angl. EU Training Mission in Mali, EUTM MALI) – iki 11 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

6) Europos Sąjungos karinėje mokymo misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje (angl. EU Training Mission in the Central African Republic, EUTM RCA) – iki 11 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

7) Europos Sąjungos karinėje mokymo misijoje Mozambike (angl. EU Training Mission in Mozambique, EUTM Mozambique) – iki 11 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

8) Jungtinių Tautų vadovaujamoje operacijoje Malio Respublikoje MINUSMA – iki 50 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

9) Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ (angl. Inherent Resolve) – iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

10) tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje – iki 5 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

11) karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymo tikslais – iki 60 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

12) Prancūzijos Respublikos vadovaujamos tarptautinės operacijos užduoties vykdymo grupėje (angl. Task Force) „Takuba“ – iki 30 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti dydžiai karinių vienetų keitimosi tarptautinėje operacijoje metu gali būti viršyti ne daugiau kaip dvigubai.

 

2 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. XIII-2710 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

3 straipsnis.

Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen