LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1499

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. DT-11/5,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.105 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

105.

Netupitantum et Palonosetronum

C00–C96

Skiriamas chemoterapijos sukeltam pykinimui ir vėmimui (TLK-10-AM kodas R11) slopinti, jei gydant didžiausiomis ondansetrono dozėmis nenuslopinamas vėmimas arba jei šis vaistas sukelia nepageidaujamą reakciją.“

 

2.    Papildau IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 1 skirsnį 1.25 papunkčiu:

„1.

25.

Empagliflozinum et metforminum

E11

Skiriamas taikant trigubą terapiją kaip pasirenkamasis gydymas derinyje su sulfonilkarbamido preparatais.“

 

3.    Pakeičiu IX skyrių „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

3.1. Pakeičiu 11 skirsnio 11.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.

7.

Apixabanum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiesiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolijų komplikacijų rizikai, kai gydymas varfarinu yra kontraindikuotinas arba neefektyvus. Gydymas šiuo atveju gali būti skiriamas tik esant 2 ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2-VASc insulto rizikos vertinimo skalę, kai:

1) per 3 mėnesius pacientams nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi kraujo krešėjimo rodiklio (angl. International Normalized Ratio) (toliau – TNS (INR)) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 8 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę), arba

2) per 6 mėn. dvi TNS (INS) vertės mažesnės nei 1,5 arba protrombino laiko terapinių ribų rodiklis (angl. time in therapeutic range) (toliau – TTR) mažesnis nei 65 procentai.

Vaistinį preparatą Apixabanum 3 pirmus mėnesius skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau – gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.“

 

3.2. Pakeičiu 11 skirsnio 11.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.

8.

Dabigatranum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiesiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolijų komplikacijų rizikai, kai gydymas varfarinu yra kontraindikuotinas arba neefektyvus. Gydymas šiuo atveju gali būti skiriamas tik esant 2 ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2-VASc insulto rizikos vertinimo skalę, kai:

1) per 3 mėnesius pacientams nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi TNS (INR) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 8 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę), arba

2) per 6 mėn. dvi TNS (INR) vertės mažesnės nei 1,5 arba protrombino laiko TTR mažesnis nei 65 procentai.

Vaistinį preparatą Dabigatranum 3 pirmus mėnesius skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau – gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.“

 

3.3. Pakeičiu 11 skirsnio 11.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.

9.

Rivaroxabanum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiesiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolijų komplikacijų rizikai, kai gydymas varfarinu yra kontraindikuotinas arba neefektyvus. Gydymas šiuo atveju gali būti skiriamas tik esant 2 ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2-VASc insulto rizikos vertinimo skalę, kai:

1) per 3 mėnesius pacientams nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi TNS (INR) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 8 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę), arba

2) per 6 mėn. dvi TNS (INR) vertės mažesnės nei 1,5 arba protrombino laiko TTR mažesnis nei 65 procentai.

Vaistinį preparatą Rivaroxabanum 3 pirmus mėnesius skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau – gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.“

 

4.    Pakeičiu XI skyriaus „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 3 skirsnio 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.

6.

Vedolizumabum

K51

Skiriamas, jei gydymas pigiausiu tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriumi yra neveiksmingas ar kontraindikuotinas.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga