herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos SUDARYMO

 

2021 m. kovo 25 d.  Nr. T-32

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-261 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti šios sudėties dvejų metų kadencijos laikotarpiui Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

1. Inga Lukšaitė-Samaitienė,   viešosios įstaigos „Minčių takas“  darbuotoja;

2. Alfrida Kubeckienė, Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė;

3. Gabija Pakatiliūtė, Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ Joniškio skyriaus jaunesnioji koordinatorė;

4. Vaclovas Martinaitis, Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ pirmininkas;

5. Juzefa Šukienė, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus atstovė;

6. Laura Mockūnienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;

7. Eglė Vilčiauskienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

8. Jurgita Bučinskienė, viešosios įstaigos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorė;

9. Vita Vitkauskienė, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus muziejininkė.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius