herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. A-886

Joniškis

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose  tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą:

            1. T v i r t i n u pridedamas Joniškio rajono savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles.

            2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. A-321 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas