HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. D1-337 „DĖL Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 12 d. Nr. D1-579

Vilnius

 

 

Pakeičiu Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

Kauno m. Kauno r. Kaišiadorių r.

Kauno HE tvenkinys (Kauno marių RP)

6350

10050001

̶

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo Kauno marių vidaus vandenų prieplaukos iki linijos, jungiančios Grabučiškių plaukiojimo priemonių nuleidimo vietą (slipą) dešiniajame marių krante (509367, 6084119 (LKS-94)) ir sausumos iškyšulį, esantį statmenai krantui priešais šį slipą kairiajame marių krante (508255, 6083189 (LKS-94)), arčiau kaip 200 m nuo kranto, išskyrus plaukimą vidaus vandenų keliu. Šioje tvenkinio dalyje savaeigių plaukiojimo priemonių iškėlimas ir nuleidimas leistinas tik tam skirtose prieplaukose ar kitose vietose, kuriose įrengti specialūs įrenginiai plaukiojimo priemonių nuleidimui ar iškėlimui (slipai), o draudžiamą 200 m pločio priekrantės zoną leidžiama perplaukti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu, pasirenkant trumpiausią kelią.

Nuo linijos, jungiančios Grabučiškių plaukiojimo priemonių nuleidimo vietą (slipą) dešiniajame marių krante (509367, 6084119 (LKS-94)) ir sausumos iškyšulį, esantį statmenai krantui priešais šį slipą kairiajame marių krante (508255, 6083189 (LKS-94)) iki Arlaviškių pusiasalio (ties Kruonio HAE), savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis galima plaukioti tik vidaus vandenų keliu. Šioje tvenkinio dalyje draudžiama savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis priplaukti prie kranto ne prieplaukose, poilsiavietėse ar stovyklavietėse. Draudžiama plaukioti savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo plaukiojimo sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d. mažesniu kaip 50 m atstumu nuo Arlaviškių ornitologinio ir Dabintos botaninio-zoologinio draustinių ribų.“

 

2. Papildau 121 punktu:

„121.

Molėtų r.

ežeras Galuonai

594,6

1210331

43-214

Galuonų ežero įlankoje (įlankos ties Maciūniškių kaimu koordinatės: 6114155, 597065 (LKS-94)) draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas didesnis kaip 50 AG (37 kW).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Simonas Gentvilas