Herbas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ, ORGANIZUOJANT IR VYKDANT KELEIVIŲ VEŽIMĄ

 

2020 m.  spalio 26  d. Nr. A-996

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. V-1679 „Dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais):

1. N u r o d a u  uždarajai akcinei bendrovei Joniškio autobusų parkui, organizuojant ir vykdant keleivių vežimą autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1679 „Dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais) (toliau – Sprendimas) nurodytų būtinųjų sąlygų.

2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriui vykdyti įsakymo laikymosi  kontrolę.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. A-310 „Dėl karantino režimo priemonių vykdymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ su visais jo pakeitimais.

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė