Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 465 „DĖL NACIONALINĖS REGIONINĖS PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO, JOS SUDĖTIES, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 26 d. Nr. 280
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Nacionalinės regioninės plėtros tarybos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 465 „Dėl Nacionalinės regioninės plėtros tarybos sudarymo, jos sudėties, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 465
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 280
redakcija)

 

 

 

nacionalinė regioninės plėtros taryba

 

 

 

Tarybos pirmininkas

Tarybos pirmininko pavaduotojas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas

Tarybos nariai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius

Lietuvos statistikos departamento atstovas

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovas

Lietuvos verslo konfederacijos atstovas

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas

Regionų plėtros tarybų pirmininkai

 

 

 

__________________