LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 463 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. lapkričio 10 d. Nr. XIII-3422

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 463 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 463 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

463 straipsnis. Kelių rinkliavos nesumokėjimas

1. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti skirtomis kelių transporto priemonėmis nesumokėjus kelių rinkliavos

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.

2. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais žemės ūkio veiklos subjektų N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus kelių rinkliavos

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.

3. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus kelių rinkliavos

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus kelių rinkliavos

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda