Pastaba. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas, bet Respublikos Prezidento nepasirašytas.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1904 2 STRAIPSNIO IR PRIEDĖLIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-759

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnio 3 dalį 14 punktu:

14) žvalgybos kontrolieriams.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedėlio pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedėlio IV skyrių „Valstybės pareigūnų pareiginės algos“ 15 punktu:

„15.

Žvalgybos kontrolierių įstaiga:

 

15.1.

įstaigos vadovas

15,5

15.2.

žvalgybos kontrolieriai

14,5“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda