LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RASOS JUKNEVIČIENĖS KOMANDIRUOTĖS Į TURKIJOS RESPUBLIKĄ

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. SV-S-1725

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba n u s p r e n d ž i a:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo narę Rasą JUKNEVIČIENĘ į Stambulą (Turkijos Respublika) 2016 m. lapkričio 17–22 dienomis dalyvauti NATO Parlamentinės Asamblėjos 62-ojoje metinėje sesijoje.

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus Tarptautinio bendradarbiavimo poskyrio vedėja Snieguolė ŽIŪKAITĖ.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo delegacijai NATO Parlamentinėje Asamblėjoje skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė