herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

Dėl LĖŠŲ SKyRIMO PROJEKTams ĮGYVENDINTI

 

2022 m. birželio 22 d. Nr. A-632

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies   2 punktu, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje  aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A-387 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“, 25 punktu ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisijos siūlymą:

1. S k i r i u  iš valstybės biudžeto asignavimų, numatytų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti:

1.1. Gaižaičių kaimo bendruomenei – 872 Eur projektui „Gaižaičių kaimo akmens skulptūrų skvero apšvietimo įrengimas“ įgyvendinti;

1.2. Mekių kaimo bendruomenei – 585 Eur projektui „Mekių kaimo bendruomenės 20-jų steigimo metinių paminėjimas“ įgyvendinti;

1.3. asociacijai „Gataučių bendruomenė“ – 585 Eur projektui „Camino – vienas kelias, viena kryptis“ įgyvendinti;

1.4. Kirnaičių kaimo bendruomenei – 608,50 Eur projektui „Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi“ įgyvendinti;

1.5. bendruomenei „Beržininkai“ – 608,50 Eur projektui „Bendruomenės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinti;

1.6. Lieporų kaimo bendruomenei „Sodžius“ – 556,50 Eur projektui „Skatinti Lieporų kaimo bendruomenės „Sodžius“ narių saviraišką ir kūrybiškumą“ įgyvendinti;

1.7. Blauzdžiūnų kaimo bendruomenei „Ąžuolynas“ – 556,50 Eur projektui „Tradicijos ir geroji patirtis“ įgyvendinti;

1.8. Jankūnų kaimo bendruomenei – 950 Eur projektui „Pailsėkim“ įgyvendinti;

1.9. Daunoravos kaimo bendruomenei – 552 Eur projektui „Kai nereikia didelių dalykų“ įgyvendinti;

1.10. Drąsutaičių kaimo bendruomenei – 552 Eur projektui „Drąsutaičių kaimo viešosios erdvės ir aplinkos kokybės gerinimas“ įgyvendinti;

1.11. asociacijai „Pošupių kaimo bendruomenė“ – 560,50 Eur projektui „Sūrių šventė 2022“ įgyvendinti;

1.12. Bariūnų kaimo bendruomenei – 560,50 Eur projektui „Kūrybiškumas Žemaitijos krašte“ įgyvendinti;

1.13. Skaistgirio miestelio bendruomenei – 689,50 Eur projektui „Medžio skulptūros „Katinas“, projekto „Eismo saugumo bendruomenėse“ simbolio, sukūrimas“ įgyvendinti;

1.14. Reibinių kaimo bendruomenei – 689,50 Eur projektui „Sportuok ir būk sveikas“ įgyvendinti;

1.15. Daukšių kaimo bendruomenei – 800 Eur projektui „Daukšių kaimo bendruomenės krepšinio aikštelės įrengimas“ įgyvendinti;

1.16. Stungių kaimo bendruomenei – 800 Eur projektui „Sportuojanti bendruomenė – sveika bendruomenė“ įgyvendinti;

 

 

1.17. Linkaičių kaimo bendruomenei – 838 Eur projektui „Buvom, esam ir būsim vieningi!“ įgyvendinti;

1.18. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriui – 773,25 Eur projektui „Sveikatiada 2022“ įgyvendinti;

1.19. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Joniškio rajono bendrijai – 773,25 Eur projektui „Kūrybiškumas – mūsų gyvenimo variklis“ įgyvendinti;

1.20. Sporto klubui „Avantiūra+“ – 773,25 Eur projektui „Laisvė būti, judėti, kvėpuoti“ įgyvendinti;

1.21. Žiemgalos Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriui – 773,25 Eur projektui „Patirk Žiemgalą“ įgyvendinti.

2. N e s k i r i u  lėšų sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Joniškio viltis“ projektui „Viltiečiai – 2022“ įgyvendinti, nes nepakanka Joniškio rajono savivaldybės administracijai skirtų lėšų priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti.

            3. P a v e d u  Buhalterinės apskaitos skyriui pervesti valstybės biudžeto lėšas įsakymo 1 punkte nurodytiems gavėjams pagal pasirašytas Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektams įgyvendinti sutartis.

 

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                                  Aivaras Rudnickas

atliekantis direktoriaus pareigas