LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. balandžio 20 d. Nr. XIII-293

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka saugoti, nešioti šaunamąjį ginklą, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, išskyrus 41 straipsnio 5 dalies 4 ir 5 punktus, nustatytais atvejais ir tvarka panaudoti psichinę ir fizinę prievartą bei šaunamąjį ginklą;“.

2. Pripažinti netekusiomis galios 30 straipsnio 4 ir 5 dalis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė