LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIDO ŠALAŠEVIČIAUS ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS APIE DARBUOTOJO IR DARBDAVIO INTERESUS COVID-19 KARANTINO METU NAUJIENŲ PORTALE SUDUVOSGIDAS.LT

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. Sp-72

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. gegužės 25 d. pažymą               Nr. 3-47 (1.2) „Dėl Vaido Šalaševičiaus atsakymų į klausimus apie darbuotojo ir darbdavio interesus COVID-19 karantino metu naujienų portale suduvosgidas.lt“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad 2020 m. balandžio 23 d. Sūduvos gido tiesioginės transliacijos metu Vaido Šalaševičiaus teikti atsakymai į klausimus nelaikytini rinkėjų papirkimu.

2. Pripažinti, kad 2020 m. balandžio 20 d. naujienų portale suduvosgidas.lt paskelbtas straipsnis „Teisininkas Vaidas Šalaševičius atsakys į klausimus apie darbuotojo ir darbdavio interesus COVID-19 karantino metu“ nėra politinė reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė