RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. M-      -(2.5)

Radviliškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18, 20, straipsniais, 13 straipsnio 3 dalies 111 punktu:

1.        Sušaukiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 38-ąjį posėdį 2022 m. sausio 20 d. 13.00 val.

2.        Pateikiu svarstyti šiuos klausimus:

2.1.   Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ 2020–2021 m. papildomai įgyvendintų investicijų derinimo.

2.2.   Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo turto nurašymo.

2.3.   Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti nuosavybės teise ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2.4.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

2.5.   Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Radviliškio rajono savivaldybės sporto arenos Radvilų g. 6, Radviliškio m., išplėtimas“, siekiant gauti finansavimą iš sporto rėmimo fondo.

2.6.   Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo.

2.7.   Dėl viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės įstatų patvirtinimo.

2.8.   Dėl viešosios įstaigos Radviliškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.

2.9.   Dėl viešosios įstaigos Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centro įstatų patvirtinimo.

2.10.   Dėl viešosios įstaigos Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.

2.11.   Dėl viešosios įstaigos Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.

2.12.   Dėl teikiamų mokamų paslaugų įkainių viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje nustatymo.

2.13.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio nustatymo.

2.14.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos ir želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos įgyvendinimo priemonių ir želdinių būklės stebėsenos plano 2022–2026 m. patvirtinimo.

3.         Supažindinu Savivaldybės tarybos narius su vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimais bei reikalavimais.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytautas Simelis