LIETUVOS RESPUBLIKOS

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 46 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. spalio 26 d. Nr. XIV-2196

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

Papildyti 46 straipsnį 33 dalimi:

33. Klaipėdos SGD paskirstymo stoties ir mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių valdytojai negali šių įrenginių naudoti mažos apimties SGD perkrovai ir pakartotiniam dujinimui, kai SGD tiekiamos iš valstybių, kurios pagal Nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda