LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL PAVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLEI ATLIKTI VALSTYBINĮ AUDITĄ

 

2020 m. sausio 28 d. Nr. XIII-2801

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi;

reaguodamas į per trumpą laiką įvykusias ir visą šalį palietusias ekologines nelaimes, kaip gaisras padangų perdirbimo įmonėje Alytuje, nevalytų nuotekų išleidimas į Kuršių marias bei kitus incidentus, kurie neabejotinai padarė didelę žalą gamtai, žmonėms ir sukėlė piliečių nusivylimą valstybės institucijų darbu;

matydamas aplinkos apsaugą kontroliuojančių institucijų neveiklumą ir nepasirengimą valdyti ekstremaliąsias situacijas bei organizuoti veiklą, taip pat sistemines aplinkos apsaugos teisines spragas;

atsižvelgdamas į būtinybę išsaugoti šalies gamtą ir biologinę įvairovę, į būtinybę nustatyti, kodėl kyla tokio masto taršos incidentai, bei į kiekvieno šalies piliečio teisę ir poreikį gyventi švarioje aplinkoje ir turėti galimybę naudotis gamtos ištekliais, nutaria:

 

1 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei iki 2020 m. gegužės 1 d. atlikti valstybinį auditą, įvertinant aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis