LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VERTINIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 3 DALIES NUOSTATAS

 

2020 m. liepos 30 d. Nr. Sp-119

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narių Gitanos Matiekuvienės ir Andriaus Pukso 2020 m. liepos 29 d. išvadą Nr. 3-62 (1.2) „Dėl vertinimo pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies nuostatas“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti, kad Vilkaviškio rinkimų apygardos Nr. 68 rinkimų komisijos pirmininkė Renata Kailiuvienė pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies nuostatas.

 

Šis sprendimas per penkiolika dienų nuo jo įsigaliojimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė