Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 25 d. Nr. 551

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažinti netekusiu galios 3.119.1 papunktį.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 3.120.1 papunktį.

1.3. Pripažinti netekusiu galios 3.121.1 papunktį.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 3.122.1 papunktį.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 3.123.1 papunktį.

1.6. Papildyti 3.154 papunkčiu:

3.154.       sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licencijos,

kurią išduoda Lietuvos bankas:                                 

3.154.1.      išdavimą                                                                       710

3.154.2.      papildymą                                                                    71“.

 

1.7. Pakeisti 4.84 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.84.         dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos

bioetikos komiteto leidimą atlikti biomedicininį

tyrimą, ekspertizę                                                       480“.

 

1.8. Pakeisti 4.851 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.851.     klinikinio tyrimo arba veiksmingumo tyrimo

su CE ženklu paženklinta medicinos priemone

paraiškos etikos aspektų Lietuvos bioetikos

komiteto vertinimo išvados pateikimą                        482“.

 

1.9. Pripažinti netekusiu galios 4.1403 papunktį.

1.10. Papildyti 4.14012 papunkčiu:

4.14012        asmens įrašymą į Įmonių, priklausančių finansų

konglomeratui, viešąjį sąrašą                                                                       149

1.11. Papildyti 4.14013 papunkčiu:

4.14013.    asmens įrašymą į viešąjį elektroninių pinigų

įstaigų sąrašą                                                                 149“.

1.12. Papildyti 4.14014 papunkčiu:

4.14014.     asmens įrašymą į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą       149“.

1.13. Pakeisti 4.6054  papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6054.            leidimo atlikti klinikinį tyrimą su medicinos

priemone  arba veiksmingumo tyrimą išdavimą           1407“.

 

1.14. Pakeisti 4.6055 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6055.        leidimo atlikti esminius klinikinio tyrimo

su medicinos priemone arba veiksmingumo

tyrimo pakeitimus išdavimą                                       998“.

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo1.1–1.5 papunkčiai įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.;

2.2. šio nutarimo 1.9 papunktis įsigalioja 2022 m. lapkričio 10 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                        Ingrida Šimonytė

 

Finansų ministrė                                                                                              Gintarė Skaistė