RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 34-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. M- 46 -(2.5)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimu Nr. T-42 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 p.,:

1.    Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 34-ojo posėdžio, kuris įvyks 2018 m. birželio 21 d. 13 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, preliminarią darbotvarkę:

1.1.    Dėl  Radviliškio  rajono  savivaldybės  2018 metų  biudžeto tikslinimo.

1.2.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo, įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.3.    Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.4.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-718 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

1.5.    Dėl fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašų patvirtinimo.

1.6.    Dėl savivaldybės turto nuomos nutraukimo su uždarąja akcine bendrove „Baisogalos bioenergija“.

1.7.    Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais ir panaudos sutarčių pakeitimo.

1.8.    Dėl savivaldybės turto perdavimo.

1.9.    Dėl Šeduvos miesto bendruomenei perduoto savivaldybės turto naudojimo teisės pakeitimo.

1.10Dėl viešosios įstaigos Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centro Kairėnų ir viešosios įstaigos Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro Pociūnų medicinos punktų panaikinimo ir savivaldybės turto panaudos nutraukimo.

1.11Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo.

1.12Dėl socialinio būsto pirkimo.

1.13Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

1.14Dėl kaimo bendruomenių projektų finansavimo.

1.15Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Radviliškio plaukimo baseine nustatymo.

1.16Dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir  mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.17Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės su Radviliškio Jaunimo mokyklos  l.e. pareigas direktore Erika Spietiniene.

1.18Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006-12-21 sprendimo Nr. T-933 1 punkto panaikinimo.

1.19Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-423 „Dėl kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo.

1.20Dėl viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės pareigybių sąrašo papildymo.

1.21Dėl savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus.

1.22Dėl Radviliškio rajono savivaldybėje esančio apleisto, neprižiūrimo ar naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.23Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-659 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

1.24PROTOKOLINIS: Dėl pritarimo skirti lėšų Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato kapitaliniam remontui iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto.

2.    Supažindinu tarybos narius su:

2.1. Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimais bei reikalavimais.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Čepononis