LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO
NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 4 d. Nr. XIII-274

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programą:

1) papildyti II skyriaus „Kiti Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, komisijų siūlomi teisės aktų projektai“ pirmąjį skirsnį „Aplinkos apsauga“ 15 punktu:

„15.

XIIIP-499

Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

gegužė“

 

2) papildyti  II skyriaus „Kiti Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, komisijų siūlomi teisės aktų projektai“ devintąjį skirsnį „Švietimas, mokslas, kultūra, sportas“ 15 punktu:

„15.

XIIP-4591

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733

9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

KK

KK

birželis“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis