RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. BALANDŽIO 11 D. POSĖDŽIO NR. 10 DARBOTVARKĖS PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2024 m. kovo 29 d. Nr. M-

Radviliškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsniu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T-957 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 4 skyriumi:

1.         Šaukiu 2024 m. balandžio 11 d. 13.00 val. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Nr. 10. Posėdžio vieta – Aušros a. 10, Radviliškis, didžioji posėdžių salė.

2.         Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 11 d. posėdžio Nr. 10 darbotvarkės projektą:

2.1.        Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo” pakeitimo.

2.2.        Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

2.3.        Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

2.4.        Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-907 „Dėl nekilnojamojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo bei likvidavimo“ pakeitimo.

2.5.        Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Radviliškio miesto, Baisogalos ir Šeduvos kultūros centrams“ pakeitimo.

2.6.        Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Radviliškio turizmo informacijos centrui.

2.7.        Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2.8.        Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Radviliškio ligoninei.

2.9.        Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui.

2.10.    Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą, esantį Tilto g. 43, Grinkiškyje, Radviliškio r. sav., savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.

2.11.    Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Žemės ūkio agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

2.12.    Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir neteisėtai gautos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.13.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-796 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.14.    Dėl pritarimo projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Radviliškio rajone“ įgyvendinimui ir lėšų skyrimo.

2.15.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-773 ,,Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų (Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Radviliškio miesto kultūros centro, Šeduvos kultūros ir amatų centro,  Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Radviliškio r.  Baisogalos kultūros centro, Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių) teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

2.16.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

2.17.    Dėl Radviliškio turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo patvirtinimo.

2.18.    Dėl Radviliškio miesto kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių teikiamų viešųjų paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo patvirtinimo.

2.19.    Dėl Šeduvos kultūros ir amatų centro ir jo struktūrinių padalinių teikiamų viešųjų paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo patvirtinimo.

2.20.    Dėl Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo patvirtinimo.

2.21.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės Etninės kultūros ir amatų centro teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo patvirtinimo.

2.22.    Dėl Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio teikiamų viešųjų paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo patvirtinimo.

2.23.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo patvirtinimo.

2.24.    Dėl Radviliškio rajono turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo.

2.25.    Dėl Radviliškio rajono turizmo tarybos sudėties patvirtinimo.

2.26.    Dėl Radviliškio turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo.

2.27.    Dėl Radviliškio miesto kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

2.28.    Dėl Šeduvos kultūros ir amatų centro nuostatų patvirtinimo.

2.29.    Dėl Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

2.30.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro nuostatų patvirtinimo.

2.31.    Dėl Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio nuostatų patvirtinimo.

2.32.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

2.33.    Dėl Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant prie Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos ir įsteigiant Pociūnėlių skyrių ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

2.34.    Dėl Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos tipo ir
pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo.

2.35.    Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.36.    Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.37.    Dėl Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos tipo ir pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo.

2.38.    Dėl Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos Sidabravo skyriaus steigimo ir Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

2.39.    Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7150/0008:(duomenys neskelbtini)), esančio Radviliškio r. sav., Pociūnėliuose, (duomenys neskelbtini), nuomos teisės perleidimo.

2.40.    Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 7157/0003:647), esančio Radviliškyje, Laisvės al. 40, dalių dydžių nustatymo.

2.41.    Dėl pritarimo pasirašyti sutartį dėl 2013 m. vasario 8 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 30sžn-26 pakeitimo.

2.42.    Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 7145/0004: (duomenys neskelbtini)), esančio Radviliškio r. sav., Pašušvyje, nuomos (duomenys neskelbtini).

2.43.    Dėl atsisakymo pirmenybės teise pirkti parduodamas 663/1326 dalis 0,1326 ha žemės sklypo, esančio Radviliškio m., (duomenys neskelbtini).

2.44.    Dėl pritarimo viešo aukciono būdu parduoti nuosavybės teise priklausantį pastatą nesuformuotame žemės sklypu valstybinės žemės plote, adresu Liepų g. 16, Tyrulių mstl., Radviliškio r. sav.

2.45.    Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7157/0019:(duomenys neskelbtini), unikalus Nr. 4400-1230-(duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini), Radviliškio mieste, nuomos.

2.46.    Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7170/0001:(duomenys neskelbtini)), esančio Radviliškio r. sav., Šeduvoje, (duomenys neskelbtini), nuomos teisės perleidimo.

2.47.    Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę, perleidžiant nuosavybės teise priklausančias pastatų dalis ir patalpas, valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 7170/0001: (duomenys neskelbtini)), esančiame Radviliškio r. sav., Šeduvos m., (duomenys neskelbtini).

2.48.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.49.    Dėl teikiamų mokamų paslaugų įkainių viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje nustatymo.

2.50.    Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai.

2.51.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

2.52.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

2.53.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

2.54.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-595 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.55.    Dėl pritarimo pradėti rengti Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimą ir planavimo tikslų nustatymo.

2.56.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-835 „Dėl laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.57.    Dėl naujos redakcijos uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2022–2024 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos ir jos finansavimo šaltinių suderinimo.

3.             Supažindinu Savivaldybės tarybos narius su vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimais bei reikalavimais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Kazimieras Račkauskis