A picture containing text  Description automatically generated

 

vALSTYBINĖ energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

Dėl AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo kainų 2022 metams tvirtinimo

 

2021 m. lapkričio 16 d. Nr. O3E-1496

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 15 dalimi, Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos kontrolės tarybos (toliau – Taryba) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir įvertinusi AB „Klaipėdos nafta“ 2021 m. spalio 29 d. raštą Nr. KN-505 bei atsižvelgdama į Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2021 m. lapkričio 8 d. pažymą Nr. O5E-1337 „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo ir perkrovos paslaugų kainų 2022 metams“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), galiosiančias nuo 2022 m. sausio 1 d.:

1. Pastoviąją dalį – 149,88 Eur/(MWh/parą/metus).

2. Kintamąją dalį – 0,41 Eur/MWh.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Renatas Pocius