RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 7-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2019 m. spalio 8 d. Nr. M-        -(2.5)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 p.,:

1.         Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio, kuris įvyks 2019 m. spalio 24 d. 13 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, preliminarią darbotvarkę:

1.1.  Dėl  Radviliškio  rajono  savivaldybės  2019 metų  biudžeto tikslinimo.

1.2.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tikslinimo ir papildymo.

1.3.  Alternatyvūs:

3.1.Dėl valstybinės žemės nuomos  mokesčio (Tenkinti pareiškėjo prašymą).

3.2.Dėl valstybinės žemės nuomos  mokesčio (Netenkinti pareiškėjo prašymo).

1.4.  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ tiekiamos šilumos perskaičiuotos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams.

1.5.  Dėl tekstilės atliekų surinkimo konteinerių perdavimo pagal panaudos sutartį.

1.6.  Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

1.7.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.8.  Dėl viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

1.9.  Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo.

1.10.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės  švietimo įstaigų didžiausio leistino pedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo.

1.11.   Dėl mokamų nemedicininių paslaugų kainų pakeitimo viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje.

1.12.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-04-11 sprendimu Nr. T-1137 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės  viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms bei savivaldybės lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga skyrimo ir jų sąrašo patvirtinimo 2019 metais“ patvirtinto 2 priedo „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltuoti 2019 m.  sąrašas“ pakeitimo.

1.13.   Alternatyvūs:

13.1.   Dėl VšĮ Radviliškio ligoninės naujo dalininko priėmimo (Tenkinti pareiškėjo prašymą).

13.2.   Dėl VšĮ Radviliškio ligoninės naujo dalininko priėmimo (Netenkinti pareiškėjo prašymo).

1.14.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Antanas Čepononis