LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS ĮSTATYMO NR. XI-2234 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. XIII-3075

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Papildyti 8 straipsnio 1 dalį 5 punktu:

5) į organizuotų nusikalstamų grupių sąrašą įtrauktos organizuotos nusikalstamos grupės nariui ar su ja susijusiam asmeniui taikomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda