LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ SCHEMŲ TIKSLINIMO

 

2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. D1-543 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 11 dalimi, Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 3 punktu, 13.1, 13.3 ir 13.7 papunkčiais:

1. Nusprendžiu pradėti Jonavos, Mažeikių, Rokiškio, Švenčionių rajonų ir Neringos savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimą.

2. Pavedu Valstybinei miškų tarnybai pagal Aprašo 19 punkte nustatytus reikalavimus parengti patikslintą Jonavos savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektą, iki 2021 m. gruodžio 15 d. pagal Aprašo 20 punkte nustatytus reikalavimus parengti patikslintus Mažeikių, Rokiškio, Švenčionių rajonų ir Neringos savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus ir, suderinus juos, pateikti Aplinkos ministerijai per 5 darbo dienas.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Simonas Gentvilas