Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 6 D. NUTARIMO NR. 182 „DĖL AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KNYGŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PANAUDĄ BIBLIOTEKOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 23 d. Nr. 423
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 182 „Dėl Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, ir 6 punktą išdėstyti taip:

6. Autoriniam atlyginimui už panaudą mokėti skiriama dalis Kultūros ministerijai patvirtintų asignavimų, kuriuos valstybė skiria bibliotekoms knygoms įsigyti (neišskaičiuojant iš bibliotekoms skiriamos sumos):

6.1. 2015 metais – 11 procentų;

6.2. 2016 metais – 12 procentų;

6.3. 2017 metais – 13 procentų;

6.4. 2018 metais – 14 procentų;

6.5. 2019 metais – 15 procentų;

6.6. 2020 metais – 16 procentų;

6.7. 2021 metais – 17 procentų;

6.8. 2022 metais – 18 procentų;

6.9. 2023 metais – 19 procentų;

6.10. 2024 ir vėlesniais metais – 20 procentų.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis