LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 24 d. Nr. D1-933

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“, priedą ir papildau 16 punktu:

 

„16.

Panevėžio m.

Panevėžio r.

sav.

„Ekrano“
 gamyklos tvenkinys

78,7 ha

13050001

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija

10 AG (8 kW), visą navigacijos sezoną Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių nustatytomis vandens turizmo trasomis, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu.“

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas