HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 25 d. Nr. D1-508

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedo 1 punkto 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki Vilkijos perkėlos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

100

10.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

11.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

12.

Venta

nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

13.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

14.

Vilnia

visa upė

100

15.

Širvinta (Šventosios intakas)

visa upė

100

16.

Musė (Neries intakas)

visa upė

100

17.

Virinta

visa upė

100

 

Pastaba: nuo liepos 1 d. draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 6 priede nurodytose Nemuno upės vietose.“

2. Pakeičiu 1 priedo 1 punkto 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

2 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Nemunas

nuo Atmatos iki Vilkijos perkėlos

neribojamas

2.

Neris

nuo žiočių iki Karaliaus Mindaugo tilto ir

nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

neribojamas

3.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

4.

Vilnia

nuo žiočių iki Kenos žiočių

150

5.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje KavarskasKurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

neribojamas

6.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

7.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

300

9.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

10.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

11.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

300

12.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

13.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300

14.

Venta

Nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

 

Pastaba: draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 ir 6 prieduose nurodytose upių vietose.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Kęstutis Trečiokas