HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. D1-12 „DĖL KRAŠTOVAIZDŽIO IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO 20152020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 29  d. Nr. D1-396

Vilnius

 

P a k e i č i u Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 priedo 112 punktą ir jį išdėstau taip:

„112.

Sutvarkyti gamtos ir kultūros vertybes (gamtos ir kultūros objektus, kraštovaizdžio kompleksus, draustinius) ir pritaikyti saugomas teritorijas lankymui.

Numatomi sutvarkyti kraštovaizdžio kompleksai (pirminis sąrašas):

1. Šiliniškių ir Baluošo kraštovaizdžio draustinių vertybės Aukštaitijos nacionaliniame parke.

2. Juodkrantės sengirės istorinis miško parkas Kuršių nerijos nacionaliniame parke.

3. Mergiškių kraštovaizdžio draustinio vertybės Aukštadvario regioniniame parke.

4. Punios šilo vertybės Nemuno kilpų regioniniame parke.

5. Kylininkų kraštovaizdžio draustinio vertybės Vištyčio regioniniame parke.

6. Salanto hidrografinio draustinio vertybės Salantų regioniniame parke.

7. Šventos dvaro tvenkinys Sirvėtos regioniniame parke.

8. Dubysos upės slėnio vertybės Dubysos regioniniame parke.

9. Kauno marių pakrantės vertybės Kauno marių regioniniame parke.

10. Asvejos ežero pakrantės vertybės Asvejos regioniniame parke.

11. Šventosios aukštupio vertybės Gražutės regioniniame parke.

12. Akmenos ir Jūros upių santakos pritaikymas lankymui Pagramančio regioniniame parke.

13. Rambyno–Bitėnų draustinių vertybės Rambyno regioniniame parke.

14. Dūkštų ąžuolyno vertybės Neries regioniniame parke.

15. Betygalos kraštovaizdžio draustinio vertybės Dubysos regioniniame parke.

16. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (Kalnų parko) dalies gamtos vertybių tvarkymas ir pritaikymas lankymui Vilniaus pilių rezervate.

17. Apuolės valstybinio kraštovaizdžio draustinio vertybės.

18. Parnidžio kopos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui Kuršių nerijos nacionaliniame parke.

19. Gedimino kalno tvarkymas Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate.

Numatomi sutvarkyti gamtos paveldo objektai (pirminis sąrašas):

1. Stakų konglomeratų luistai ir Stakų ąžuolas Dieveniškių istoriniame regioniniame parke.

2. Papilės atodanga ir jos aplinka Ventos regioniniame parke.

3. Botaninių gamtos paveldo objektų tvarkymas, pritaikymas lankymui. 

4. Geologinių ir hidrogeologinių gamtos paveldo objektų tvarkymas, pritaikymas lankymui.

Planuojama atlikti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ženklinimą.

Numatomi sutvarkyti kultūros paveldo objektai (pirminis sąrašas):

1. Žagarės dvaro parkas Žagarės regioniniame parke.

2. Veisiejų dvaro parkas Veisiejų regioniniame parke.

3. Merkinės piliakalnis Dzūkijos nacionaliniame parke.

4. Liškiavos piliakalnis Dzūkijos nacionaliniame parke.

5. Gegrėnų archeologinis kompleksas Žemaitijos nacionaliniame parke.

6. Girnikų kalnas Kurtuvėnų regioniniame parke.

7. Vytauto kalnas Nemuno kilpų regioniniame parke.

8. Punios piliakalnis Nemuno kilpų regioniniame parke.

9. Pavandenės alkakalnis (Sklepkalnis) Varnių regioniniame parke.

10. Kartupėnų piliakalnis Panemunių regioniniame parke.

11. Pakalniškių piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete Kauno marių regioniniame parke.

12. Samylų piliakalnis su gyvenviete Kauno marių regioniniame parke.

13. Vištyčio vėjo malūnas Vištyčio regioniniame parke.

14. Platelių dvaro parkas Žemaitijos nacionaliniame parke.

Numatomi sutvarkyti valstybiniai draustiniai (pirminis sąrašas):

1. Germanto kraštovaizdžio draustinis.

2. Siesarties kraštovaizdžio draustinis.

3. Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinis (sutvarkymo ir pritaikymo lankymui projekto II dalis).

2023

80000/23169601

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir (arba) saugomų teritorijų direkcijos“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pakeičiu 2 priedo 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113.

Įrengti / pritaikyti lankymui infrastruktūrą lankytojams (pažintinius / mokomuosius takus, trasas, jungtis tarp turizmo trasų, apžvalgos bokštus, tiltus, ekologinius kempingus, išplėtoti lauko informacines sistemas).

Numatomas lauko informacinių sistemų išplėtojimas (pirminis sąrašas):

1. Aukštaitijos nacionaliniame parke.

2. Dzūkijos nacionaliniame parke.

3. Kuršių nerijos nacionaliniame parke.

4. Aukštadvario regioniniame parke.

5. Anykščių regioniniame parke.

6. Biržų regioniniame parke.

7. Labanoro regioniniame parke.

8. Kauno marių regioniniame parke.

9. Kurtuvėnų regioniniame parke.

10. Neries regioniniame parke.

11. Nemuno deltos regioniniame parke.

12. Tytuvėnų regioniniame parke.

13. Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas valstybiniuose parkuose, draustiniuose, rezervatų ženklinimas.

Numatomas pažintinių, mokomųjų pėsčiųjų takų įrengimas (atnaujinimas) (pirminis sąrašas):

1. Pėsčiųjų takas iki Kačėniškės piliakalnio Sirvėtos regioniniame parke.

2. Žuvinto ežero mokomasis takas Žuvinto biosferos rezervate.

3. Čepkelių pelkės mokomasis takas Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate.

4. Artosios pelkės mokomasis takas Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate.

5. Pėsčiųjų takas tarp Vainežerio dvaro ir Vainežerio gynybinių įtvirtinimų Veisiejų regioniniame parke.

6. Škėvonių gūbrio pažintinis takas Nemuno kilpų regioniniame parke.

7. Kalupio upelio pažintinis takas Ventos regioniniame parke.

8. Šilėnų–Naujosios rėvos pažintinis takas Neries regioniniame parke.

9. Meironių pažintinis takas Aukštaitijos nacionaliniame parke.

10. Ščiūro rago pažintinis takas Labanoro regioniniame parke.

11. Arlaviškių pažintinis takas Kauno marių regioniniame parke.

Numatomi įrengti / pritaikyti lankymui apžvalgos bokštai, tiltai, regyklos (pirminis sąrašas):

1. Apžvalgos bokštas Nemuno kilpų regioniniame parke.

2. Apžvalgos tiltas Dubysos regioniniame parke.

3. Apžvalgos bokštas Nemuno deltos regioniniame parke.

Numatoma jungtis pažintiniuose maršrutuose, trasose: tiltas per Šventąją šalia medžių lajų tako Anykščių regioniniame parke.

Numatomas pažintinių dviračių takų įrengimas: pažintinis dviračių takas nuo medžių lajų tako iki Anykščių Anykščių regioniniame parke (Mažojo dviračių žiedo I etapas).“

2023

75000/21721501

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir (arba) saugomų teritorijų direkcijos ir kiti partneriai

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Kęstutis Mažeika