A picture containing text  Description automatically generated

 

vALSTYBINĖ energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kainų 2022 metams

 

2021 m. lapkričio 16 d. Nr. O3E-1495

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir įvertinusi AB „Klaipėdos nafta“ 2021 m. spalio 29 d. raštą Nr. KN-506 bei atsižvelgdama į Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2021 m. lapkričio 8 d. pažymą Nr. O5E-1337 „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo ir perkrovos paslaugų kainų 2022 metams“, Taryba  nutaria:

Nustatyti AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) perkrovos paslaugos kainas, galiosiančias nuo 2022 m. sausio 1 d. (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.    Mažųjų SGD krovinių, kurių dydis neviršija 15000 m3 SGD – 0,56 Eur/MWh.

2.    Vidutinių SGD krovinių, kurių dydis yra nuo 15000 m3 iki 50000 m3 SGD imtinai – 0,44 Eur/MWh.

3.    Didžiųjų SGD krovinių, kurių dydis viršija 50000 m3, tačiau negali viršyti SGD terminalo techninių pajėgumų perkrauti atitinkamo dydžio krovinius – 0,31 Eur/MWh.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Renatas Pocius