herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL PACIENTŲ, SERGANČIŲ LENGVOS FORMOS COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIAcijos ORGANIZAVIMO MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOSE

 

2020 m.  balandžio 6 d.  Nr. A-350

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d sprendimu Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose“,

n u r o d a u viešosios įstaigos Joniškio ligoninės ir viešosios įstaigos Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro vadovams užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d sprendimo Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose“ 3.1 papunkčio įgyvendinimą.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                   Valė Kulvinskienė