LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

DĖL KANDIDATŲ SĄRAŠŲ IR KANDIDATŲ RINKIMŲ PROGRAMŲ SPAUSDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 11 d. Nr. Sp-193

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 6 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsniu, 48 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 52 straipsnio 6 dalimi, nusprendžia:

Patvirtinti Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė