INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. T-156 „DĖL BENDRO VISŲ GALIMŲ EKSPONUOTI TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS SUKURTOSE TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS DARBO VIETOSE DUOMENŲ VITRINŲ, JŲ OBJEKTŲ IR TEIKIAMŲ TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS TIPINIŲ DOKUMENTŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 24 d. Nr. T-124

Vilnius

 

P a k e i č i u Bendrą visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašą, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. T-156 „Dėl bendro visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašo patvirtinimo“:

 

1. Papildau 1 lentelę „TDS darbo vietose visos galimos eksponuoti duomenų vitrinos“ nauju 2.6 punktu:

 

„2.6.

 

Kaupiamieji mokėjimų duomenys

 

Su JA duomenimis“

 

2. Papildau 2 lentelę „DV aprašymai“ nauju 2.6 punktu:

 

„2.6. Kaupiamieji mokėjimų duomenys

 

DV aprašymas

 

Pateikiami kaupiamieji duomenys nuo metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos

 

Institucijos, kurių duomenys naudojami

 

VMI prie FM, VSDF valdyba, Statistikos departamentas

 

Asmens duomenų buvimas

 

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

 

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

 

Nuo 2012-01-01

 

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

 

Duomenys atnaujinami ir papildomi kiekvieną mėnesį iki 13 dienos imtinai

 

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

 

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

 

2. Juridiniai asmenys: registravimo MMR datos, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV veikla, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

 

3. Laikotarpis: metai, mėnuo

 

4. Mokėjimų faktai: suma, operacija, gavėjas, paskyrimo savivaldybė, 1-VP ataskaitinis laikotarpis, veiksmo pavadinimas, grąžinimų suma, prievolės tipas, pajamų pavadinimas.“

 

 

 

Direktorius                                                                                           Ramūnas Čepaitis