LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GEDIMINO KIRKILO DALYVAVIMO JUNGTINIUOSE NATO PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS GYNYBOS KOMITETO, EKONOMIKOS KOMITETO IR POLITIKOS KOMITETO POSĖDŽIUOSE

 

2020 m. sausio 29 d. Nr. SV-S-1549

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba n u s p r e n d ž i a:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininką, Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininką Gediminą Kirkilą 2020 m. vasario 16–19 dienomis dalyvauti jungtiniuose NATO Parlamentinės Asamblėjos Gynybos komiteto, Ekonomikos komiteto ir Politikos komiteto posėdžiuose Briuselyje (Belgijos Karalystė).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Gražytė.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo delegacijai NATO Parlamentinėje Asamblėjoje skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                                       Rima Baškienė