KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2017 m. balandžio 27 d.  Nr. T-149

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. 0,4 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės juridiniams ir fiziniams asmenims;

1.2. 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės juridinių ir fizinių asmenų patalpoms ir statiniams, kurie nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį, arba yra apleisti, neprižiūrimi.

2. Nustatyti, kad nenaudojamo, naudojamo ne pagal paskirtį ar apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, pateikus Savivaldybės administracijai, kasmet tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja apskaičiuojant ir mokant 2018 m. nekilnojamojo turto mokestį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis