LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL PAVEDIMO EDITAI ŽIOBIENEI LAIKINAI EITI AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS PAREIGAS

 

2018 m. gegužės 15 d. Nr. XIII-1150

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsniu, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pavesti vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei laikinai eiti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas, iki bus paskirtas naujas akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis