LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL VIDAUS AUDITO TARNYBOS PASKYRIMO

 

2023 m. birželio 8 d. Nr. XIV-2047

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskirti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyrių atlikti vidaus auditą šiose Seimui atskaitingose institucijose:

1) Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje;

2) Etninės kultūros globos taryboje;

3) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre;

4) Lietuvos mokslų akademijoje;

5) Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje;

6) Nacionalinėje sveikatos taryboje;

7) Nacionalinėje šeimos taryboje;

8) Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje;

9) Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje.

 

2 straipsnis.

Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

3 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos Seimo valdybai ir Seimo kancleriui iki 2023 m. gruodžio 31 d. priimti šio nutarimo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen