isgyaz13

 


PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. T-172

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-184 „Dėl Strateginio planavimo Pakruojo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Pakruojo rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metų įgyvendinimo ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

Saulius Gegieckas