Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl lietuvos respublikos vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. Nutarimo NR. 628 „dėl UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 5 d. Nr. 305

Vilnius

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 871 straipsnio 2 dalimi bei siekdama prisidėti prie solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių principo užtikrinimo ir palengvinti naštą Europos Sąjungos valstybėms narėms, susiduriančioms su dideliais atvykstančių užsieniečių srautais, taip pat prisidėti prie užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Europos Sąjungą iš trečiųjų valstybių, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pritarti 1 077 užsieniečių perkėlimui į Lietuvos Respublikos teritoriją iki 2021 m. gruodžio 31 dienos.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė           

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                       Agnė Bilotaitė