LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-976 „DĖL SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-1284

Vilnius

 

 

Pakeičiu Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“:

1.  Papildau 1 priedą lentele „Sinchroninis čiuožimas“:

SINCHRONINIS ČIUOŽIMAS

Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius (metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, berniukai

Iš viso

Iš jų – pasiekusių meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

MP6

MP5

MP4

MP3

MP2

MP1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pradinio rengimo

1

Iki 10

8

 

 

 

 

 

 

8

2

Iki 11 arba mišrus amžius

81

 

 

 

 

 

 

10

3

Iki 12

82

4

 

 

 

 

 

12

Meistriškumo ugdymo

1

Iki 13 arba mišrus amžius

12

8

 

 

 

 

 

16

2

Iki 15

12

6

6

 

 

 

 

18

3

Iki 16

12

4

8

 

 

 

 

20

Meistriškumo tobulinimo

1

13 ir vyresni

16

 

6

10

 

 

 

24

2

13 ir vyresni

16

 

 

4

12

 

 

28

Aukšto meistriškumo

1

15 ir vyresni

16

 

 

 

14

2

 

32

2

15 ir vyresni

16

 

 

 

 

10

6

36

Pastabos:                

1 – 8 sportininkai dalyvavo 1 varžybose;

2 – 8 sportininkai dalyvavo 2 varžybose.“

 

2Papildau 1 priedą lentele „Sinchroninio čiuožimo sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose“:

SINCHRONINIO čiuožimo sporto šakos SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

 

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP1

MP2

MP3

MP4

MP5

MP6

Komandinė rungtis

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Pasaulio čempionatas

1–12

13–24

 

 

 

 

2.

Pasaulio taurės varžybos

1–4

D

 

 

 

 

3.

Tarptautinės varžybos1

 

1–4

5-82

D

 

 

4.

Pasaulio jaunimo čempionatas

1–3

4–8

D2

 

 

 

5.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

1

2–62

D2

 

 

6.

Tarptautinės jaunių varžybos1

 

 

1

2–62

D2

 

7.

Lietuvos Respublikos čempionatas

 

 

1–2

3–6

 

 

8.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatai, žaidynės

 

 

 

1–2

3–6

 

9.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatai, žaidynės

 

 

 

1

2–4

 

10.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

1–2

3–6

11.

Lietuvos Respublikos mišraus amžiaus grupės čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

1

2–4

12.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

1–4

Pastabos:

D – dalyvavimas;

1varžybos, įtrauktos į Tarptautinės (pasaulio arba Europos) čiuožimo federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip šešių valstybių atstovai;

2aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

3aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių;

4aplenkti 75 proc. varžybų dalyvių.“

 

3Pakeičiu 1 priedo lentelę „Dailiojo čiuožimo sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

Dailiojo čiuožimo sporto šakos SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

 

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali arba komandinė rungtis

Individuali arba komandinė rungtis

Individuali arba komandinė rungtis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Olimpinės žaidynės

1–24

1–16

D 2

D 2

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio čempionatas

1–18

1–16

19–36

13–24

D 2

D 2

 

 

 

3.

Europos čempionatas

1–12

1–8

13–24 2

9–16 2

 

 

 

 

 

4.

Pasaulio taurės varžybos

1–12

1–8

13–24 2

9–16 2

D 2

D 2

 

 

 

5.

Pasaulio studentų universiada

1–6

1–3

7–12

4–6

13–24 2

7–12 2

 

 

 

6.

Tarptautinės varžybos 1

 

 

1–3

1

4–8 3

2–4 3

 

 

 

7.

Pasaulio jaunimo čempionatas

1–6

1–3

7–12

2–8

D 2

D 2

 

 

 

8.

Europos jaunimo čempionatas

1–3

1

4–8

2–4

9–16 2

5–8 2

 

 

 

9.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

 

1

1

2–6 3

2–6 3

7–12 2

 

 

10.

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės

 

 

1–2

1–2

3–6

3–6

7–12 3

 

 

11.

Pasaulio jaunių čempionatas

 

 

1–2

1–2

3–6

3–6

7–12 3

 

 

12.

Europos jaunių čempionatas

 

 

1

1

2–4

2–4

5–8 3

 

 

13.

Europos jaunimo olimpinis festivalis

 

 

1

1

2–4

2–4

5–8 3

 

 

14.

Tarptautinės jaunių varžybos1

 

 

 

 

1

1

2–6 4

7–12 3

 

15.

Lietuvos Respublikos čempionatas

 

 

 

 

1–2 4

1–2 4

3–6 3

 

 

16.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

 

 

 

 

1 4

1 4

2–3 3

4–6 3

 

17.

Lietuvos studentų čempionatas

 

 

 

 

 

 

1–3 4

4–6 3

 

18.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

1–4 3

5–8 2

 

19.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

1–2 4

3–6 3

 

20.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

 

1–6 3

7–12 3

21.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

 

 

1–6 3

Pastabos:                

D – dalyvavimas;

1 – varžybos, įtrauktos į Tarptautinės (pasaulio arba Europos) čiuožimo federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 6 valstybių atstovai;

2 – aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

3 – aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių;

4 – aplenkti 75 proc. varžybų dalyvių.“

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius