LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

Dėl PARTIJOS „JAUNOJI LIETUVA“ įregistravimo dalyvauti

2023 m. KOVO 5 D. savivaldybių tarybų IR MERŲ rinkimuose

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. Sp-148

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 75 straipsnio 1 dalimi ir 78 straipsnio 3 dalimi, nusprendžia:

Įregistruoti Partiją „Jaunoji Lietuva“ dalyvauti 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Vilniaus miesto savivaldybėje Nr. 57.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                       Jolanta Petkevičienė