LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2002 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-228 „DĖL NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. 3-159

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Marius Skuodis