LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TYRIMO KOMISIJOS DĖL SUTIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĮ PETRĄ GRAŽULĮ PATRAUKTI BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN, JĮ SUIMTI AR KITAIP SUVARŽYTI JO LAISVĘ SUDARYMO

 

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. XIV-43

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro Evaldo Pašilio pranešimą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 23 ir 71 straipsniais, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo tyrimo komisiją dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę (toliau – Komisija) iš 11 Seimo narių.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Komisiją:

1) Vaida Giraitytė;

2) Ligita Girskienė;

3) Sergejus Jovaiša;

4) Paulė Kuzmickienė;

5) Orinta Leiputė;

6) Arminas Lydeka;

7) Vytautas Mitalas;

8) Audrius Petrošius;

9) Jonas Pinskus;

10) Juozas Varžgalys;

11) Andrius Vyšniauskas.

 

 

3 straipsnis.

Paskirti Arminą Lydeką Komisijos pirmininku.

 

4 straipsnis.

Pavesti Komisijai tyrimą atlikti iki 2020 m. gruodžio 23 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen