LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3272

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 48 punktu:

48) rugsėjo pirmasis sekmadienis – Senelių diena;“.

2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 48–70 punktus laikyti atitinkamai 49–71 punktais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda