LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LINOS RIMKIENĖS RADIJO STOTYJE „MAŽEIKIŲ AIDAS“ VESTŲ LAIDŲ

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. Sp-37

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 19 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. sausio 7 d. pažymą Nr. 3-4  (1.2) „Dėl Linos Rimkienės radijo stotyje „Mažeikių aidas vestų laidų“ (pridedama), nusprendžia:

Pripažinti Linos Rimkienės politine reklama radijo stotyje „Mažeikių aidas“ 2018 m. birželio 11 d. transliuotą laidą „Opozicijos valanda su Lina Rimkiene“.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė