LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

dėl lietuvos respublikos sEIMO 2019 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. XIII-2426 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VII (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. XIII-2507

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 116 punktu:

„116.

XIIIP-4121(2)

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo
Nr. I-558 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

R. Popovienė, J. Sabatauskas

R. Popovienė,

J. Sabatauskas“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis